Futurefuel Corp (FF)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 17 546 12 898 22 339 65 309 63 439
Aktywa razem w tys. USD 355 969 344 330 441 304 586 505 471 155
Operacyjny ROA 4,93% 3,75% 5,06% 11,14% 13,46%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $17 546K ÷ $355 969K
= 4,93%


Analiza porównawcza

2022