Futurefuel Corp (FF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 182 739 212 766 210 021 168 580 163 735 184 711 161 951 143 832
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 662 6 086 4 569 5 333 8 681 5 068 2 582 4 296
Należności w tys. USD 27 863 28 163 25 731 47 346 27 793 39 134 36 328 48 221
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 581 56 098 48 630 60 816 41 377 35 056 48 204 60 377
Wskaźnik płynności szybkiej 4,15 4,40 4,94 3,64 4,84 6,53 4,17 3,25

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($182 739K + $11 662K + $27 863K) ÷ $53 581K
= 4,15


Analiza porównawcza

2023/Q1