Futurefuel Corp (FF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 182 739 212 766 210 021 168 580 163 735 184 711 161 951 143 832
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 662 6 086 4 569 5 333 8 681 5 068 2 582 4 296
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 581 56 098 48 630 60 816 41 377 35 056 48 204 60 377
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,63 3,90 4,41 2,86 4,17 5,41 3,41 2,45

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($182 739K + $11 662K) ÷ $53 581K
= 3,63


Analiza porównawcza

2023/Q1