Futurefuel Corp (FF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 212 766 184 711 262 526 316 951 294 860
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 086 5 068 5 709 3 437 3 178
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 098 35 056 32 988 82 763 39 491
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,90 5,41 8,13 3,87 7,55

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($212 766K + $6 086K) ÷ $56 098K
= 3,90


Analiza porównawcza

2022