Futurefuel Corp (FF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 273 776 255 833 342 605 480 889 362 330
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 098 35 056 32 988 82 763 39 491
Wskaźnik płynności bieżącej 4,88 7,30 10,39 5,81 9,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $273 776K ÷ $56 098K
= 4,88


Analiza porównawcza

2022