Futurefuel Corp (FF)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Cykl zapasów dni 69,03 26,94 18,65 34,72 47,55 33,78 63,28 93,51
Cykl należności dni 23,77 25,96 24,38 47,24 31,49 44,44 50,19 80,14
Cykl zobowiązań dni 36,72 36,58 34,51 46,22 27,76 28,64 49,95 77,79
Cykl konwersji gotówki dni 56,07 16,31 8,51 35,74 51,29 49,59 63,52 95,85

2023/Q1 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 69,03 + 23,77 – 36,72
= 56,07


Analiza porównawcza

2023/Q1