Futurefuel Corp (FF)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 362 607 290 886 165 620 123 973 211 354
Zobowiązania handlowe w tys. USD 36 345 22 823 13 437 62 554 21 670
Rotacja zobowiązań 9,98 12,75 12,33 1,98 9,75

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $362 607K ÷ $36 345K
= 9,98


Analiza porównawcza

2022