Futurefuel Corp (FF)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 366 074 362 607 340 592 332 044 288 777 290 886 252 035 208 888
Zapasy w tys. USD 69 234 26 761 17 400 31 584 37 620 26 920 43 694 53 514
Rotacja zapasów 5,29 13,55 19,57 10,51 7,68 10,81 5,77 3,90

2023/Q1 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $366 074K ÷ $69 234K
= 5,29


Analiza porównawcza

2023/Q1