Futurefuel Corp (FF)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 362 607 290 886 165 620 123 973 211 354
Zapasy w tys. USD 26 761 26 920 33 889 37 573 39 296
Rotacja zapasów 13,55 10,81 4,89 3,30 5,38

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $362 607K ÷ $26 761K
= 13,55


Analiza porównawcza

2022