Futurefuel Corp (FF)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 396 014 321 386 204 505 205 226 291 018
Należności w tys. USD 28 163 39 134 40 481 122 928 24 996
Rotacja należności 14,06 8,21 5,05 1,67 11,64

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $396 014K ÷ $28 163K
= 14,06


Analiza porównawcza

2022