Futurefuel Corp (FF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 427 934 396 014 385 268 365 809 322 131 321 386 264 179 219 635
Property, plant and equipment w tys. USD 76 899 76 941 78 405 79 145 81 056 82 901 84 343 86 852
Rotacja aktywów trwałych 5,56 5,15 4,91 4,62 3,97 3,88 3,13 2,53

2023/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $427 934K ÷ $76 899K
= 5,56


Analiza porównawcza

2023/Q1