Futurefuel Corp (FF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 396 014 321 386 204 505 205 226 291 018
Property, plant and equipment w tys. USD 76 941 82 901 91 544 98 597 103 575
Rotacja aktywów trwałych 5,15 3,88 2,23 2,08 2,81

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $396 014K ÷ $76 941K
= 5,15


Analiza porównawcza

2022