Futurefuel Corp (FF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 396 014 321 386 204 505 205 226 291 018
Aktywa razem w tys. USD 355 969 344 330 441 304 586 505 471 155
Rotacja aktywów razem 1,11 0,93 0,46 0,35 0,62

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $396 014K ÷ $355 969K
= 1,11


Analiza porównawcza

2022