Futurefuel Corp (FF)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 13,55 10,81 4,89 3,30 5,38
Rotacja należności 14,06 8,21 5,05 1,67 11,64
Rotacja zobowiązań 9,98 12,75 12,33 1,98 9,75
Rotacja kapitału pracującego 1,82 1,46 0,66 0,52 0,90

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 26,94 33,78 74,69 110,62 67,86
Cykl należności dni 25,96 44,44 72,25 218,63 31,35
Cykl zobowiązań dni 36,58 28,64 29,61 184,17 37,42

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 5,15 3,88 2,23 2,08 2,81
Rotacja aktywów razem 1,11 0,93 0,46 0,35 0,62