Four Corners Property Trust Inc (FCPT)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 97 772 85 581 77 332 72 616 82 398
Aktywa razem w tys. USD 2 198 590 1 902 980 1 668 180 1 446 070 1 343 100
ROA 4,45% 4,50% 4,64% 5,02% 6,13%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $97 772K ÷ $2 198 590K
= 4,45%


Analiza porównawcza

2022