Four Corners Property Trust Inc (FCPT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 125 869 117 299 106 875 98 776 87 098
Aktywa razem w tys. USD 2 198 590 1 902 980 1 668 180 1 446 070 1 343 100
Operacyjny ROA 5,72% 6,16% 6,41% 6,83% 6,48%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $125 869K ÷ $2 198 590K
= 5,72%


Analiza porównawcza

2022