Four Corners Property Trust Inc (FCPT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 26 296 36 669 17 714 58 109 6 300 7 809 27 096 11 483
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 107 204 101 120 82 714 72 667 62 412 60 846 57 755 60 592
Należności w tys. USD 2 661 1 749 1 550 1 554 1 312 992 1 249 1 023
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 58 207 55 259 44 446 48 878 53 940 57 828 54 188 57 823
Wskaźnik płynności szybkiej 2,34 2,53 2,29 2,71 1,30 1,20 1,59 1,26

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($26 296K + $107 204K + $2 661K) ÷ $58 207K
= 2,34


Analiza porównawcza

2022/Q4