Four Corners Property Trust Inc (FCPT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 300 11 064 5 083 92 041 64 466
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 62 412 55 756 45 865 38 740 28 128
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 940 58 902 43 241 25 961 29 522
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,27 1,13 1,18 5,04 3,14

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 300K + $62 412K) ÷ $53 940K
= 1,27


Analiza porównawcza

2021