FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 374 700 1 292 900 615 916 631 568 590 887
Aktywa razem w tys. USD 3 904 870 3 836 450 2 372 200 2 439 440 2 107 970
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,35 0,34 0,26 0,26 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 374 700K ÷ $3 904 870K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022