FirstCash Holdings Inc (FCFS)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 253 495 124 909 106 579 164 618 153 206
Kapitał własny w tys. USD 1 879 770 1 808 130 1 283 820 1 350 040 1 318 100
ROE 13,49% 6,91% 8,30% 12,19% 11,62%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $253 495K ÷ $1 879 770K
= 13,49%


Analiza porównawcza

2022