FirstCash Holdings Inc (FCFS)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 253 495 124 909 106 579 164 618 153 206
Aktywa razem w tys. USD 3 904 870 3 836 450 2 372 200 2 439 440 2 107 970
ROA 6,49% 3,26% 4,49% 6,75% 7,27%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $253 495K ÷ $3 904 870K
= 6,49%


Analiza porównawcza

2022