FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 283 902 197 155 195 945 258 570 240 443
Aktywa razem w tys. USD 3 904 870 3 836 450 2 372 200 2 439 440 2 107 970
Operacyjny ROA 7,27% 5,14% 8,26% 10,60% 11,41%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $283 902K ÷ $3 904 870K
= 7,27%


Analiza porównawcza

2022