FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 117 330 100 620 110 414 113 317 120 046 49 907 50 061 54 641
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 173 090 170 419 140 049 141 739 156 232 10 002 11 698 8 629
Należności w tys. USD 57 792 58 435 55 924 52 017 60 775 48 283 47 507 43 570
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 295 529 330 145 349 525 387 129 392 207 224 355 237 213 211 970
Wskaźnik płynności szybkiej 1,18 1,00 0,88 0,79 0,86 0,48 0,46 0,50

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($117 330K + $173 090K + $57 792K) ÷ $295 529K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022/Q4