FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 117 330 120 046 65 850 46 527 71 793
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 173 090 156 232 9 388 11 367 17 317
Należności w tys. USD 57 792 60 775 50 744 47 561 46 809
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 295 529 392 207 206 406 202 902 133 045
Wskaźnik płynności szybkiej 1,18 0,86 0,61 0,52 1,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($117 330K + $173 090K + $57 792K) ÷ $295 529K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022