FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 117 330 100 620 110 414 113 317 120 046 49 907 50 061 54 641
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 173 090 170 419 140 049 141 739 156 232 10 002 11 698 8 629
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 295 529 330 145 349 525 387 129 392 207 224 355 237 213 211 970
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,98 0,82 0,72 0,66 0,70 0,27 0,26 0,30

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($117 330K + $173 090K) ÷ $295 529K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022/Q4