FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 120 046 65 850 46 527 71 793 114 423
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 156 232 9 388 11 367 17 317 20 236
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 392 207 206 406 202 902 133 045 120 571
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,70 0,36 0,29 0,67 1,12

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($120 046K + $156 232K) ÷ $392 207K
= 0,70


Analiza porównawcza

2021