FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 145 040 1 072 920 1 130 660 1 141 070 1 078 240 1 038 930 1 129 360 711 445
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 312 434 306 690 295 529 330 145 349 525 387 129 392 207 224 355
Wskaźnik płynności bieżącej 3,66 3,50 3,83 3,46 3,08 2,68 2,88 3,17

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 145 040K ÷ $312 434K
= 3,66


Analiza porównawcza

2023/Q2