FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 130 660 1 129 360 624 565 740 989 789 892
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 295 529 392 207 206 406 202 902 133 045
Wskaźnik płynności bieżącej 3,83 2,88 3,03 3,65 5,94

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 130 660K ÷ $295 529K
= 3,83


Analiza porównawcza

2022