FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 971 359 761 545 720 145 846 092 814 091
Zobowiązania handlowe w tys. USD 29 243 23 077 7 187 5 871 6 886
Rotacja zobowiązań 33,22 33,00 100,20 144,11 118,22

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $971 359K ÷ $29 243K
= 33,22


Analiza porównawcza

2022