FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 971 359 761 545 720 145 846 092 814 091
Zapasy w tys. USD 288 339 263 311 190 352 265 256 275 130
Rotacja zapasów 3,37 2,89 3,78 3,19 2,96

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $971 359K ÷ $288 339K
= 3,37


Analiza porównawcza

2022