FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 728 940 1 698 960 1 631 280 1 864 440 1 780 860
Property, plant and equipment w tys. USD 538 681 462 526 373 667 336 167 251 645
Rotacja aktywów trwałych 5,07 3,67 4,37 5,55 7,08

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 728 940K ÷ $538 681K
= 5,07


Analiza porównawcza

2022