FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 728 940 1 698 960 1 631 280 1 864 440 1 780 860
Aktywa razem w tys. USD 3 904 870 3 836 450 2 372 200 2 439 440 2 107 970
Rotacja aktywów razem 0,70 0,44 0,69 0,76 0,84

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 728 940K ÷ $3 904 870K
= 0,70


Analiza porównawcza

2022