First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 425 5 921 6 385 6 815 7 217
Aktywa razem w tys. USD 9 805 670 9 545 090 9 068 100 8 308 770 7 828 260
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 425K ÷ $9 805 670K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022