First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 128 181 138 257 73 447 105 333 107 498
Kapitał własny w tys. USD 1 052 070 1 109 370 1 068 620 1 055 660 975 389
ROE 12,18% 12,46% 6,87% 9,98% 11,02%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $128 181K ÷ $1 052 070K
= 12,18%


Analiza porównawcza

2022