First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 128 181 138 257 73 447 105 333 107 498
Aktywa razem w tys. USD 9 805 670 9 545 090 9 068 100 8 308 770 7 828 260
ROA 1,31% 1,45% 0,81% 1,27% 1,37%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $128 181K ÷ $9 805 670K
= 1,31%


Analiza porównawcza

2022