First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 407 555 401 971 338 967 396 216 368 363
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 428 661 400 595 395 685 410 749 380 894
Marża zysku ze sprzedaży brutto 95,08% 100,34% 85,67% 96,46% 96,71%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $407 555K ÷ $428 661K
= 95,08%


Analiza porównawcza

2022