First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 128 181 138 257 73 447 105 333 107 498
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 428 661 400 595 395 685 410 749 380 894
Marża zysku netto 29,90% 34,51% 18,56% 25,64% 28,22%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $128 181K ÷ $428 661K
= 29,90%


Analiza porównawcza

2022