First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 160 185 172 817 90 203 130 849 132 772
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 428 661 400 595 395 685 410 749 380 894
Marża zysku brutto 37,37% 43,14% 22,80% 31,86% 34,86%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $160 185K ÷ $428 661K
= 37,37%


Analiza porównawcza

2022