First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 292 100 1 924 750 1 495 300 1 291 680 1 350 120
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 553 960 8 297 160 7 782 910 7 106 840 6 797 650
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,15 0,23 0,19 0,18 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 292 100K) ÷ $8 553 960K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022