First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 8 955 590 8 756 190 8 255 180 7 531 530 7 172 430
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 553 960 8 297 160 7 782 910 7 106 840 6 797 650
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $8 955 590K ÷ $8 553 960K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022