First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 428 661 400 595 395 685 410 749 380 894
Working capital w tys. USD 401 630 459 030 472 270 424 690 374 780
Rotacja kapitału pracującego 1,07 0,87 0,84 0,97 1,02

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $428 661K ÷ $401 630K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022