First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 428 661 400 595 395 685 410 749 380 894
Property, plant and equipment w tys. USD 115 106 120 775 125 517 137 268 80 474
Rotacja aktywów trwałych 3,72 3,32 3,15 2,99 4,73

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $428 661K ÷ $115 106K
= 3,72


Analiza porównawcza

2022