First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 428 661 400 595 395 685 410 749 380 894
Aktywa razem w tys. USD 9 805 670 9 545 090 9 068 100 8 308 770 7 828 260
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $428 661K ÷ $9 805 670K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022