FB Financial Corp (FBK)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa razem w tys. USD 12 597 700 11 207 300 6 124 920 5 136 760 4 727 710
Kapitał własny w tys. USD 1 432 600 1 291 290 762 329 671 857 596 729
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,79 8,68 8,03 7,65 7,92

2021 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $12 597 700K ÷ $1 432 600K
= 8,79


Analiza porównawcza

2021