FB Financial Corp (FBK)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 124 555 190 285 63 621 83 367 79 808
Kapitał własny w tys. USD 1 325 420 1 432 600 1 291 290 762 329 671 857
ROE 9,40% 13,28% 4,93% 10,94% 11,88%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $124 555K ÷ $1 325 420K
= 9,40%


Analiza porównawcza

2022