FB Financial Corp (FBK)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 124 555 190 285 63 621 83 367 79 808
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 596 354 610 426 618 080 417 493 370 312
Marża zysku netto 20,89% 31,17% 10,29% 19,97% 21,55%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $124 555K ÷ $596 354K
= 20,89%


Analiza porównawcza

2022