FB Financial Corp (FBK)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 159 574 243 051 82 461 109 539 105 854
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 596 354 610 426 618 080 417 493 370 312
Marża zysku brutto 26,76% 39,82% 13,34% 26,24% 28,59%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $159 574K ÷ $596 354K
= 26,76%


Analiza porównawcza

2022