FB Financial Corp (FBK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 561 790 1 599 950 1 851 470 1 674 450 1 916 140 2 117 900 2 637 470 2 460 640
Należności w tys. USD 44 973 44 737 87 219 39 034 40 393 39 069 67 736 41 393
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 431 700 11 662 600 11 343 600 10 904 800 10 826 500 11 247 300 11 059 800 10 360 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,14 0,14 0,17 0,16 0,18 0,19 0,24 0,24

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 561 790K + $44 973K) ÷ $11 431 700K
= 0,14


Analiza porównawcza

2023/Q2