FB Financial Corp (FBK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 851 470 1 674 450 1 916 140 2 117 900 2 637 470 2 460 640 2 260 120 2 271 360
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 343 600 10 904 800 10 826 500 11 247 300 11 059 800 10 360 400 10 496 200 10 552 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,16 0,15 0,18 0,19 0,24 0,24 0,22 0,22

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 851 470K) ÷ $11 343 600K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022/Q4