FB Financial Corp (FBK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 129 800 11 982 100 10 608 300 5 693 960 4 768 620
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 343 600 11 059 800 9 755 700 5 290 300 4 435 720
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,08 1,09 1,08 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 129 800K ÷ $11 343 600K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022